OGŁOSZENIE

Przychodnia Specjalistyczna SP ZOZ zatrudni lekarza do opisywania mammografii skryningowej realizowanych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie programu profilaktyki chorób piersi. Lekarz musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów profilaktycznych tj. lekarz specjalista radiologii lub rentgenodiagnostyki, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie radiologii lub rentgenodiagnostyki, lub radiodiagnostyki, z udokumentowanym odpowiednim doświadczeniem w dokonywaniu oceny mammografii skryningowych.

Kontakt - tel. (32) 340 35 20, e-mail: biuro@psruda.com.pl


Przychodnia Prowadzi Szybką Terapię Onkologiczną w następujących poradniach:

 

- PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

-  PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA

- PORADNIA HEMATOLOGICZNA

- PORADNIA NEFROLOGICZNA

- PORADNIA NEUROLOGICZNA

- PORADNIA ONKOLOGICZNA

- PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

- PORADNIA CHORÓB PIERSI

- PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

- PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA

- PORADNIA AUDIOLOGII I FONIATRII

- PORADNIA UROLOGICZNA”


   Przychodnia Specjalistyczna SP ZOZ
   ul. Niedurnego 50d, 41-709 Ruda Śląska
   tel. 32 340 35 20, fax. 32 340 35 21